среда, 11 ноября 2009 г.

Õpilaste konkurss reaal- ja loodusteadustes "Kui ma oleksin õpetaja..."

Loominguline konkurss õpilastele reaal- ja loodusteadustes (matemaatika, füüsika, loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia või nende lõimumine): "Kui ma oleksin õpetaja..."
Vahend: veebileht, video, virtuaalne fotoessee või slaidiseeria vms.
Noortel õppuritel on palju vahvaid ideid. Sageli leiavad nad huvitava ja kiire viisi, kuidas sisukalt ja jõudsalt õppida, millised interneti jm meedia materjalid kiirendaks õpitava omandamist ja kinnistamist. Vahel tekib õppimise juures mõtteid, kuidas paremini meelde jätta, mis nippe selleks kasutada. Alati on kasulik oma ideid teistega jagada - siis on lootust ka ise midagi vastu saada!
Konkursitöös tuleb õpilastel valida antud ainete õppekavas mingi terviklik teema, mille puhul pakub ideid, vahendeid ja materjale (peamiselt veebipõhiseid) selle efektiivsemaks õppimiseks. Õpilane püüab kujutada end õpetaja asemele ning jagada soovitusi ja materjale, kuidas mingit teemat saaks hästi, huvitavamalt ja kaasaegsemalt õppetöös käsitleda.
1) Kuidas käsitleksin mingit teemat (nipid, viited, head nõuanded teema paremaks omandamiseks).
2) Võimalik/soovitav kõnealuste ainete lõimimine (nt samad teemad eri õppeainetes).
3) Konkursitöö esitusviis: veebileht, video, slaidiseeria, virtuaalne fotoessee vms õpiloost - millele on tekstina lisatud selgitused.
4) Veebivahendite kasutamine; ka katse video ja lingid (videotele, veebilehtedele, nt riiklikud registrid).
Konkursitöö hindamismudel.
Konkursi tingimused:
Osalema oodatakse 7.-12. klassi õpilasi.
Võistlustöid hinnatakse kahes vanusegrupis: 7.-9. kl ja 10.-12. kl.
Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-5-liikmeliste võistkondadena.
Konkursitöö on esitatud veebis ja see peab olema autori(te) originaallooming.
Konkursitöös kajastub selgelt ja terviklikult õpilugu/õpetamislugu: vastava teema efektiivse õppimise või õpetamise kirjeldus, viited olemasolevatele või loodud veebimaterjalidele, nipid ja soovitused.
Video pikkus ei ületa 3 minutit, fotoessee sisaldab maksimaalselt 20 fotot, slaidiseeria kuni 20 slaidi.
Konkursitöö on asjalik ja loominguline ning kasutatav teema õppimisel/õpetamisel eakaaslastele koolis.
Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
Info konkursitöö kohta esitada järgneva vormi alusel.
Tähtaeg 20. detsember 2009.
Auhinnad:
I koht – MP3-mängija (kuni 5)
II koht – Komplekt: veebikaamera, kõrvaklapid ja hiir
III koht - elektrooniline sudoku

четверг, 22 октября 2009 г.

Жизнь, смерть, круги жизни....
Вопрос заключается не в том, кто нас создал, а в том, что мы делаем с подаренной нам жизнью!!

Plaani koostamine

вторник, 9 июня 2009 г.

ВНИМАНИЕ!!!

10а - исправление переноситься на следующую неделю - 17.06 в 9.00!!!

воскресенье, 7 июня 2009 г.

ИСПРАВЛЕНИЯ!

В четверг 11.06 в 9.00 жду всех желающих (из 10 а) исправить оценки. Билеты вы найдете здесь Удачи!!

понедельник, 16 февраля 2009 г.

суббота, 7 февраля 2009 г.

"One planet, many people"

На сайте программы ООН по окружающей среде (UNEP) доступны материалы cборника "One planet, many people" http://na.unep.net/OnePlanetManyPeople/index.php В результате сопоставления изображений Земли из космоса за разные периоды, продемонстрирована динамика многих природных процессов и антропогенного влияния на окружающую среду. Информация представлена в виде графических фалов, презентаций, карт.

Google Ocean

Вышла новая версия программы Google Earth (5.0). Главным отличием этой версии является модуль "Океан" (Google Ocean).Модуль Google Ocean, предоставляет доступ к снимкам мирового океана и части морского дна, а также позволяет исследовать достоверную трехмернуюмодель подводного мира. Графическая и видеоинформация сопровождаетсяподробными комментариями о состоянии окружающей среды изучаемого регионас акцентом на критериях, влияющих на изменение климата. Сейчас впрограмме предусмотрено до 20 уровней детализации океанских глубин, составленных на основе информации от двадцати пяти ведущих мировыхокеанографов, исследователей и ученых. С появлением Google Ocean разработчики Google Earth приблизились к своей главной цели — созданию крупнейшей онлайновой системы, с помощью которой можно совершать виртуальные путешествия в любую точку планеты. Загрузить новую версию программы можно по адресу http://earth.google.com/ocean/

понедельник, 2 февраля 2009 г.

А Вы знаете, что такое ГОЛОД?!

Несколько работ учеников 10а по теме "Глобальная продовольственная проблема" (Сомали, Мозамбик)

Зачет !!!!

По географии давно закончитлся первый курс, но 10 человек из 10а так и не смогли получить оценку!!! В понедельник 9.02 после 6 урока устный зачет!!!

вторник, 20 января 2009 г.

Создания постера "Культурные растения"


Для получения последней учетной оценки за 1 курс, необходимо выполнить следующее задание: составить постер на листе А3 об одном культурном растении.
Список растений Вы найдете здесь.

Описать:
1. Климатические условия, при которых произрастает данное растение.
2. Территория распространения (карта+пояснения в каких странах).
3. Как и для чего это растение используют?
4. Другие интересные факты о растении. Обязатеьно красочные фотографии (рисунки).


СРОК СДАЧИ 27.01.2009

четверг, 15 января 2009 г.

Результаты учетной работы в 10 классе по теме "Урбанизация"

Многие ученики 10а класса успешно справились с "исследовательской" работой по теме "Урбанизаци". Вы можете познакомиться с работами Вероники, Лены, Алины и Аллы.