среда, 11 ноября 2009 г.

Õpilaste konkurss reaal- ja loodusteadustes "Kui ma oleksin õpetaja..."

Loominguline konkurss õpilastele reaal- ja loodusteadustes (matemaatika, füüsika, loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia või nende lõimumine): "Kui ma oleksin õpetaja..."
Vahend: veebileht, video, virtuaalne fotoessee või slaidiseeria vms.
Noortel õppuritel on palju vahvaid ideid. Sageli leiavad nad huvitava ja kiire viisi, kuidas sisukalt ja jõudsalt õppida, millised interneti jm meedia materjalid kiirendaks õpitava omandamist ja kinnistamist. Vahel tekib õppimise juures mõtteid, kuidas paremini meelde jätta, mis nippe selleks kasutada. Alati on kasulik oma ideid teistega jagada - siis on lootust ka ise midagi vastu saada!
Konkursitöös tuleb õpilastel valida antud ainete õppekavas mingi terviklik teema, mille puhul pakub ideid, vahendeid ja materjale (peamiselt veebipõhiseid) selle efektiivsemaks õppimiseks. Õpilane püüab kujutada end õpetaja asemele ning jagada soovitusi ja materjale, kuidas mingit teemat saaks hästi, huvitavamalt ja kaasaegsemalt õppetöös käsitleda.
1) Kuidas käsitleksin mingit teemat (nipid, viited, head nõuanded teema paremaks omandamiseks).
2) Võimalik/soovitav kõnealuste ainete lõimimine (nt samad teemad eri õppeainetes).
3) Konkursitöö esitusviis: veebileht, video, slaidiseeria, virtuaalne fotoessee vms õpiloost - millele on tekstina lisatud selgitused.
4) Veebivahendite kasutamine; ka katse video ja lingid (videotele, veebilehtedele, nt riiklikud registrid).
Konkursitöö hindamismudel.
Konkursi tingimused:
Osalema oodatakse 7.-12. klassi õpilasi.
Võistlustöid hinnatakse kahes vanusegrupis: 7.-9. kl ja 10.-12. kl.
Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-5-liikmeliste võistkondadena.
Konkursitöö on esitatud veebis ja see peab olema autori(te) originaallooming.
Konkursitöös kajastub selgelt ja terviklikult õpilugu/õpetamislugu: vastava teema efektiivse õppimise või õpetamise kirjeldus, viited olemasolevatele või loodud veebimaterjalidele, nipid ja soovitused.
Video pikkus ei ületa 3 minutit, fotoessee sisaldab maksimaalselt 20 fotot, slaidiseeria kuni 20 slaidi.
Konkursitöö on asjalik ja loominguline ning kasutatav teema õppimisel/õpetamisel eakaaslastele koolis.
Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
Info konkursitöö kohta esitada järgneva vormi alusel.
Tähtaeg 20. detsember 2009.
Auhinnad:
I koht – MP3-mängija (kuni 5)
II koht – Komplekt: veebikaamera, kõrvaklapid ja hiir
III koht - elektrooniline sudoku

Комментариев нет: